Muay Viet
abc

KICK BOXING
17-08-2022 17:57:40

THÀNH TÍCH MÔN KICKBOXING TP. HCM NĂM 2012

1. Giải trẻ KickBoxing: 02 HCV, 01 HCB, 02 HCĐ

2. Vô địch KickBoxing: 01 HCV, 02 HCB, 01 HCĐ

xếp hạng 3 toàn đoàn.

3. Vô địch châu á KickBoxing: 01 HCB, 01 HCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments