Muay Viet
abc

Những quy định pháp lý về sử dụng trang web
17-08-2022 18:23:27

Điều khoản chung

Chào mừng bạn đến website muayviet.com và muayviet.vn (sau đây gọi tắt là website). Website này và những dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu của MuayViet Club. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ của website đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thoả thuận dưới đây (Thoả thuận sử dụng dịch vụ ). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website và những dịch vụ của website.

Chúng tôi có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh Thoả thuận sử dụng dịch vụ. Bạn nên thường xuyên xem Thoả thuận sử dụng dịch vụ mỗi khi vào website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ mới của chúng tôi.

Thông tin pháp lý khái quát


Các cấu phần của trang web (hình thức trình bày, cách dàn trang, phông chữ, cấu trúc...) được bảo hộ bởi những quy định luật pháp về bản quyền đối với kiểu dáng, mẫu mã, quyền tác giả, nhãn hiệu, hình ảnh. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép hoặc bắt chước các cấu phần trên trừ trường hợp được MuayViet Club đồng ý rõ ràng. Cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử phạt theo những quy định hiện hành.

Quyền tác giả


Trang web hiện tại thuộc bản quyền của MuayViet Club, căn cứ theo các điều khoản L.111.1 của Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Hình ảnh, nội dung, logo cùng tất cả những thông tin được đăng trên trang web trên đều thuộc về MuayViet Club.

Việc sao chép, sửa chữa, tái sử dụng những thông tin của trang web MuayViet chỉ được phép trong trường hợp phục vụ mục đích cá nhân, theo đúng điều khoản L 122-5 của Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Khi sao chép thông tin, người sử dụng phải ghi rõ nguồn trích dẫn và tác giả của tác phẩm. Trong bất kỳ trường hợp nào, những hành động trên không được gây thiệt hại cho bên thứ ba. Nghiêm cấm các hình thức sao chép, sửa chữa, tái sản xuất toàn bộ hay một phần thông tin với mục đích quảng cáo, thương mại.

Cảnh báo chung


Chúng tôi cố gắng hết sức để phục vụ người sử dụng trang web có được những thông tin tin cậy và chính xác. Tuy nhiên, trang web vẫn có thể sai xót và lưu giữ những thông tin không đầy đủ chưa được cập nhật. Chúng tôi xin chân thành cám ơn người sử dụng thông báo cho chúng tôi biết những thiếu xót trên theo địa chỉ email : muayviet@yahoo.com
 

Thân Chào

Ban quản trị web MuayViet

Comments