CHÀO MỪNG CÁC ĐƠN VỊ VỀ THAM DỰ GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB MUAY TOÀN QUỐC NĂM 2018